Brýle proti modrému světluMasky na spaníŠpunty do ušíDoplňky stravyZnačkySlevový tagBalíčky a slevyKontaktBlog
Porovnání brýlí

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování nákupu a reklamační řád Sleepking.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na nákup a prodej zboží v internetovém obchodě (e-shopu) www.sleepking.cz, zejména blíže vymezují práva a povinnosti zákazníka, prodávajícího a provozovatele internetového obchodu. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

1.2 Provozovatelem internetového obchodu www.sleepking.cz je alfamarka s.r.o. IČ: 03815901, se sídlem sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kontakt: objednavky@sleepking.cz (dále též jen „provozovatel portálu sleepking.cz“ nebo „provozovatel“).

1.3 Prodávajícím je  alfamarka s.r.o. IČ: 03815901, se sídlem sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále též jen „prodávající“). Práva a povinnosti prodávajícího může převzít i jiný podnikatel (dále jen „smluvní partner“). Zákazník musí být však vždy informován o tom, s kým je kupní smlouva uzavírána, přičemž identifikace smluvního partnera-prodávajícího musí být zřejmá před uzavřením kupní smlouvy. Je-li níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách uváděno prodávající, rozumí se tím též smluvní partner.

1.4 Pokud přebírá práva a povinnosti prodávajícího smluvní partner, může za něj jednotlivé úkony vyřizovat v zastoupení provozovatel, přičemž zákazník musí být vždy jasně informován o tom, kdo je prodávající a kdo zástupce.

1.5 Zákazník je osoba, která objednává koupi zboží pomocí internetového portálu www.sleepking.cz (dále je „zákazník“).   

1.6 Internetový obchod (e-shop) je internetový portál na stránkách www.sleepking.cz umožňující zákazníkům vyhledávat a objednávat zboží (dále jen „portál“ nebo „e-shop“).

1.7 Reklamační řád je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a informuje spotřebitele o způsobu, podmínkách a lhůtách na vyřízení reklamací (dále jen „reklamační řád“).

2. Registrace, objednávka a kupní smlouva  

2.1 Provozovatel umožňuje nákup bez předchozí registrace. Při nákupu bez registrace vyjadřuje zákazník souhlas s těmito VOP při procesu objednávání, nejpozději odesláním objednávky. Provozovatel může umožnit nákup s registrací, kdy zákazník potvrzuje souhlas s těmito VOP při registraci.

2.2 Objednávka: Objednávky se provádí elektronicky prostřednictvím e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo v obdobných případech.

2.3   Na webových stránkách e-shopu bude mít zákazník vedle kontaktních údajů před podáním objednávky vždy tyto informace:

  1. a) o zboží a jeho vlastnostech s využitím výživových a zdravotních tvrzení,
  2. b) o ceně zboží včetně daní a poplatků, s informacemi o případných slevách, přičemž tyto informace musí být jasné a nikoliv zavádějící,
  3. c) o způsobech platby,
  4. d) o dopravě a nákladech na dopravu.

2.4  Uzavření kupní smlouvy: kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky (např. potvrzující zpráva ve formě emailu či SMS). Nejpozději v potvrzení objednávky obdrží zákazník platební údaje.

2.5  Cenu za použití komunikačních prostředků (internetu, telefonu) si nese každá ze stran sama. Jakékoliv náklady na využití prostředků komunikace na dálku (telefon, SMS zprávy, internet) jsou vždy účtovány v běžné základní sazbě. 

3. Doprava a platby

3.1 Prodávající má povinnost vyřídit objednávku bez zbytečného odkladu a dodat zboží zákazníkovi způsobem, který sdělí zákazníkovi při přijetí objednávky (v návaznosti na informace zadané v objednávce), tj. doručením na adresu zákazníka prostřednictvím třetích osob (dále jen „přepravci“).

3.2 Doprava zboží se řídí přepravními podmínkami přepravce. Dodání mimo území ČR je možné pouze pokud to budou umožňovat smluvní podmínky přepravců. Možnost dodání mimo ČR bude u jednotlivých způsobů dopravy výslovně uvedena. Jinak platí, že zboží je doručováno pouze v rámci území ČR. Náklady na dopravu musí být vždy uvedeny před odesláním objednávky.

3.3 Při doručení zboží prostřednictvím přepravců je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost zásilky (zboží) a jejího obalu. Přepravce musí umožnit zákazníkovi kontrolu neporušenosti obalu i zboží. Za škody způsobené přepravcem prodávající ani provozovatel neodpovídají.

3.4 Pokud zákazník v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího získá nebo by měl získat nárok na dopravu zdarma a to zejména v důsledku výše objednávky (dále jen „doprava zdarma“) neodpovídá prodávající za to, že bude nárok na dopravu zdarma přepravcem skutečně poskytnut a to ani v případech, kdy ke ztrátě nároku na dopravu zdarma dojde v důsledku snížení hodnoty objednávky z důvodu na straně prodávajícího (např. z důvodu vyprodání určité položky).

3.5 K placení zboží lze využít způsoby placení, které budou aktuálně dostupné na portálu Sleepking. Zpravidla je možné využít placení převodem na účet, platební kartou a dobírkou. V případě platby převodem na účet bude zboží expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

3.6 V případě bezdůvodného odmítnutí dobírky mohou být zákazníkovi účtovány náklady na opětovné nebo marné dodání.

4. Odstoupení od smlouvy a mimosoudní řešení sporů

4.1 Zákazník, který je spotřebitelem může při uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodu.

4.2 Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž však není povinen vrátit kupní cenu dříve, než bude doručeno vrácené zboží. 

4.3  Pokud bude zboží vráceno spotřebované, poškozené spotřebitelem nebo jinak zásadně znehodnocené, nepovažuje se za řádně vrácené. Zákazník má právo zboží užívat před odstoupením od smlouvy pouze za účelem jeho vyzkoušení a to pouze v případech, kdy to povaha zboží umožňuje. U některých výrobků (zejména tekutá balení doplňků stravy) takové vyzkoušení není možné a jejich otevřením dochází ke znehodnocení zboží.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží podle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

4.5 Při odstoupení od smlouvy je možné využít tento formulář :

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (doplnit dle potvrzení objednávky):                                       ………………

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:      ……………….

Datum objednání /datum obdržení :                                                  ……………….

Jméno a příjmení spotřebitele:                                                                       ………………..

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:                                                       ………………..

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (jde-li podáno písemně):                  ………………..

Datum:………

4.6 V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, opotřebené, vybalené, bez originálního obalu apod., uhradí zákazník prodávajícímu vzniklou škodu. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

4.7 Pokud dojde mezi prodávajícím a zákazníkem (který je spotřebitelem) ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).

5. Reklamace – reklamační řád

5.1  V případě, že zboží má vady, má zákazník právo na výměnu nebo doplnění. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5.2  Práva z vadného plnění se řídí ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku.  

5.3  V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci. Zákazník bere na vědomí, že u doplňků stravy může být reklamace z povahy věci vyloučena, zejména v případech pokud není reklamace provedena okamžitě, dále z důvodů omezené lhůty použitelnosti (která bude uvedena na obalu nebo návodu) nebo pokud není možné ověřit, zda zboží mělo vadu nebo zda byla způsobena zákazníkem.

5.4  Za účelem ověření, zda zboží má vadu, je zákazník povinen při reklamaci doložit stav zboží, zejména fotodokumentací, video-dokumentací nebo jiným podobným způsobem. Tím není dotčena povinnost reklamované zboží prodávajícímu předložit, prodávající se však může rozhodnout, že reklamaci uznává již na základě předložené dokumentace a sdělit zákazníkovi, že za účelem minimalizace nákladů na předložení zboží netrvá. Takovým sdělením je i vyřízení reklamace.

5.5 Adresa pro uplatnění reklamace je:

  1. a) pro reklamaci poštou: alfamarka s.r.o. IČ: 03815901, se sídlem sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
  2. b) emailová adresa :……………………….

5.6  O přijetí reklamovaného zboží bude zákazník informován emailem.

5.7  Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má zákazník právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

6. Osobní údaje

6.1 Provozovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy pro ochranu a nakládání s osobními údaji. Obecné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na portálu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

7.2 Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného.

7.3. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2024